Børneoasen Lind
Velkommen til Børneoasen

I Børneoasen Lind har vi en vision om at være en grøn institution, hvor vi vægter udeliv, naturvendte aktiviteter og økologi højt.

Vi tilslutter os Herning kommunes værdier, som er: Udfoldelsesfrihed, økonomisk sans, professionalisme og god dømmekraft.

Vi arbejder med en ressource orienteret tilgang til børnene og anerkendende pædagogik.

Vi vægter højt at alle børn er en del af fællesskabet.

Vores pædagogiske fundament er Herning Model Dagtilbud.

Med venlig hilsen

Ledelsen

Tilbud om plads i Børneoasen Lind

Intern visitation af børn til børnehaveafdelingerne på Børneoasen Lind

 

Når et barn er indskrevet i vor vuggestue, er barnet herefter sikret en børnehaveplads, enten på Toftegården eller på Koustrupgård, alt efter hvor der er ledige pladser.

Vi vil så vidt muligt tage hensyn til forældreønsker, dog altid med hensyn til børnenes tarv, pædagogikken, stuernes max tal mv. Vi har max. tal for stuerne, som vi dog kan fravige i kortere perioder, hvis det er hensigtsmæssigt.

Vi tager så vidt muligt hensyn til ønske om placering af søskende i samme hus.

Vi vil gerne imødekomme familiernes ønske om at kunne aflevere børnene i samme hus, hvis det er muligt.

Ønsker til placering af børn fra vores vuggestue kommer foran børn fra dagpleje/hjemmefra.

Ovenstående betyder at søskendefordel kommer først. At have været i vor vuggestuer kommer derefter og sidst kommer de børn der er udefra og ikke har søskende i afdelingen.

Er der efter placering på en stue, efterfølgende ønske om at få barnet flyttet til en anden stue/afdeling, så er det muligt at komme på intern venteliste til det.

Der tilbydes en anden plads, hvis vi har plads til at tage børn ind udefra – dvs. vi placerer stadig søskende og børn fra vuggestuerne, inden vi flytter børn, mellem stuer/afdelinger.